Specialistas (metodininkas)

Pobūdis: 1. Koordinuoja bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų profesinio orientavimo veiklą. 2. Teikia konsultacijas mokytojams, karjeros specialistams, tėvams mokinių profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai klausimais. 3. Vykdo karjeros specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimus. 4. Rengia profesinio orientavimo kvalifikacijos tobulinimo programas ir organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius karjeros specialistams. 5. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, konsultacijose. 6. Bendradarbiauja profesinio orientavimo sistemos įgyvendinimo klausimais su savivaldybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitais socialiniais partneriais. 7. Pagal kompetenciją analizuoja parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus. 8. Vykdo kitus pavedimus, atitinkančius skyriaus veiklą ir LMNŠC tikslus.

Reikalavimai: 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, jo kaitos kryptimis, su ugdymo procesu susijusiais norminiais aktais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais ir kitus teisės aktais, reglamentuojančius profesinį orientavimą.
3. Gebėti koordinuoti bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų profesinio orientavimo veiklą.
4. Teikti konsultacijas mokytojams, karjeros specialistams, tėvams mokinių profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai klausimais.
5. Turėti gerus savarankiško darbo, laiko ir užduočių valdymo, problemų sprendimo įgūdžius.
6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
7. Žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles.
8. Puikiai mokėti vartotojo lygiu dirbti kompiuteriu (MS Office programomis, (MS Excel, sisteminant ir apdorojant didelės apimties duomenų bazes ir MS Powerpoint)).
Privalumai:
9. Įgytas išsilavinimas socialinių mokslų krypties.
10.Studijų ar darbo patirtis atliekant profesinio orientavimo (karjeros) veiklas švietimo srityje.
11.Užsienio kalbos (anglų) mokėjimas.

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu: vitalija.povilaitiene@lmnsc.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1086 € iki mokesčių išskaitymo / apie 741 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g. 1B, vitalija.povilaitiene@lmnsc.lt
Paskelbta: 2022.09.22
Galioja iki: 2022.10.22

Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
KurRasti apie Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Verslo žinios apie Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras