Kūrybinės veiklos vadybininkas (0,5 etato)

Pobūdis: Kūrybinės veiklos vadybininkas yra atsakingas už Alytaus kultūros centro organizuojamų renginių meninį ir scenografinį išpildymą, kultūrinių edukacijų rengimą ir įgyvendinimą.

Reikalavimai: 1. Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. Ne mažesnė nei vienų metų kultūrinio darbo patirtis.

Darbuotojo funkcijos:
1.1. kuria renginių meninį ir scenografinį išpildymą, yra atsakingas už jų įgyvendinimą;
1.2. padeda meno kolektyvų vadovams įgyvendinti kolektyvų programų pristatymus;
1.3. ruošia renginių scenarijinius planus, rūpinasi technine dalimi (scenos apipavidalinimas, apšvietimas, įgarsinimas, techninis personalas ir pan.), tvarko dokumentaciją (sutartys, sąmatos, paraiškos ir pan.);
1.4. generuoja ir realizuoja idėjas, dalyvauja kūrybiniame procese;
1.5. inicijuoja ir vykdo edukacijų rengimą ir įgyvendinimą, atsako už edukacijų kokybę;
1.6. bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros, švietimo, sporto veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, tautinių bendrijų ir kitomis organizacijomis, meno kolektyvais, atlikėjais, menininkais įvairiais kultūrinės veiklos organizavimo klausimais;
1.7. organizuoja Alytaus kultūros centro veiklos rėmėjų paiešką;
1.8. rūpinasi reklamine medžiaga ir jos sklaida;
1.9. užtikrina, kad darbui skirtos patalpos, muzikos instrumentai, koncertinė apranga ar kitas, su renginių įgyvendinimu susijęs, turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas, kartu su meno kolektyvų vadovais rūpinasi kolektyvo rūbų, instrumentų priežiūra bei jų atnaujinimu;
1.10. organizuoja ar prisideda prie Kultūros centro organizuojamų valstybinės reikšmės renginių, festivalių, projektų, kalendorinių švenčių ir kitų renginių;
1.11. organizuoja prekių, paslaugų ar autorinių darbų reikalingų kultūriniams projektams įsigijimą laikantis viešųjų pirkimų ir kitos Kultūros centro buhalterinės apskaitos tvarkos;
1.12. užtikrina, kad visi su veikla susiję dokumentai būtų parengti, įforminti, paskirstyti bei saugomi Kultūros centro nustatyta tvarka ir atitiktų raštvedybos standarto reikalavimus;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 633 € iki mokesčių išskaitymo / apie 491 € "į rankas"
Įmonė: VšĮ "Alytaus kultūros centras"
Miestas: Alytus
Kreiptis: Pramonės g. 1 B, 8 688 89004, info@alytuskc.lt
Paskelbta: 2022.11.24
Galioja iki: 2022.12.24

Atsiliepimai, skundai apie VšĮ "Alytaus kultūros centras"


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie VšĮ "Alytaus kultūros centras"
KurRasti apie VšĮ "Alytaus kultūros centras"
Verslo žinios apie VšĮ "Alytaus kultūros centras"