Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistas (vyrai ir moterys)

Pobūdis: Specialisto funkcijos: 1. tikrina, derina ir tvarko Savivaldybės erdvinius duomenis pagal patvirtintus techninius reglamentus ir specifikacijas; 2. sprendžia erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo, atnaujinimo, naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos Savivaldybės teritorijoje klausimus pagal nustatytus teisės aktus; 3. atlieka GIS erdvinių duomenų bazių tvarkymo, papildymo, kontrolės, atnaujinimo darbus; 4. teikia naudotojams Savivaldybės geodezinę ir kartografinę medžiagą Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka; 5. užtikrina duomenų, tvarkomų informacinėje sistemoje naudojant taikomąsias programas, teisingumą ir slaptumą; 6. pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat Savivaldybės administracijos tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje; 7. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, teikia konsultacijas; 8. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, rengia medžiagą dėl svarstomų klausimų Savivaldybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse; 9. atlieka skyriaus specialistų funkcijas jų atostogų, ligos metu bei kitais atvejais. 10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai: Reikalavimai pretendentui:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą statybos inžinerijos arba matavimų inžinerijos studijų krypties;
2. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4. taisyklingai ir sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5. gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas;
6. mokėti dirbti kompiuteriu CAD, MS Office programiniu paketu, naudotis naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus el. paštu gytis.kasperavicius@klaipedos-r.lt iki 2022-12-31 (įskaitytinai):
1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (reikalingas aukštasis universitetinis arba koleginis statybos inžinerijos arba matavimų inžinerijos studijų krypties išsilavinimas);
3. gyvenimo aprašymą.

Informacija apie darbo užmokestį: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,64 iki 7,71, nustatomas atsižvelgiant į turimą profesinio darbo patirtį. Priėmimo metu gali būti papildomai nustatoma kintamoji dalis – iki 20 proc. pastoviosios dalies.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Su atranką laimėjusiu pretendentu bus sudaroma terminuota darbo sutartis iki kol grįš pareigų negalintis eiti specialistas (apytiksliai 2 metams).


Atlyginimas: 1482 € iki mokesčių išskaitymo / apie 954 € "į rankas"
Įmonė: Klaipėdos rajono savivaldybė
Miestas: Gargždai
Kreiptis: Klaipėdos g., 868602357, gytis.kasperavicius@klaipedos-r.lt
Paskelbta: 2022.11.08
Galioja iki: 2022.12.31

Atsiliepimai, skundai apie Klaipėdos rajono savivaldybė


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Klaipėdos rajono savivaldybė
KurRasti apie Klaipėdos rajono savivaldybė
Verslo žinios apie Klaipėdos rajono savivaldybė