BUHALTERIS Finansinės apskaitos departamente (vyrai ir moterys)

Pobūdis: *tvarkyti turto apskaitą; *tvarkyti pajamų ir sąnaudų, gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą, atlikti mokėjimus bankų sistemose, tiekėjų duomenų įvedimo ir su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų informacinėje sistemoje; *skaičiuoti darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, *rengti mokėjimo žiniaraščius, atlikti mokėjimus, vykdyti išskaitas iš darbo užmokesčio; *rengti pranešimus, ataskaitas, pažymas, deklaracijas Valstybinio socialinio draudimo fondo skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms; *atlikti įstaigų mokėjimus, tiekėjų duomenų įvedimo ir su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje.

Reikalavimai: *turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
*turėti patirties finansinės apskaitos srityje;
*mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis ir registrais.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1082 € "į rankas"
Įmonė: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Miestas: Vilnius, Kaunas, Panevėžys
Kreiptis: karjera@nbfc.lt
Paskelbta: 2023.11.20
Galioja iki: 2023.12.20
       Google apie Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
KurRasti apie Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Verslo žinios apie Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras